top of page

Hvordan jobbe som selvstendig utvikler men slippe all bryderiet / Selvstendig sammen i Vivende!

Starten Våren 2015 var vi 5 erfarne systemutviklere som funderte på om ikke det neste naturlige steget ville være å gå selvstendig.  Men usikkerheten rundt oppdragstilfang, administrasjon og kostnader holdt oss tilbake.  I stedet satt vi oss sammen og designet en ny forretningsmodell hvor vi skulle kunne hente det best fra begge verdener - både frihet, fleksibilitet og inntjening som i en freelancer-tilværelse, men med styrken og samholdet ved å være sammen.  Nøkkelelementer i modellen ble provisjonsbasert lønn, smart  forretningsdrift og en eiermodell hvor alle har mulighet til å kunne eie like mye og dermed dele firmaets overskudd. 

 

På et tidspunkt vurderte vi Samvirke som selskapsform, men fant ut at denne ble for firkantet i forhold til å få inn nye til selskapet og hvordan den enkelte skulle kunne få igjen for at selskapet kanskje vokste.  Etter mange diskusjoner og utprøvinger i Excel, kom vi frem til Ansatteid-modellen, hvor alle ansatte, nye som gamle, blir gitt de samme mulighetene til å eie, prisingen følger selskapets utvikling, men hvor den enkelte velger selv hvor mye risiko man vil ta i forhold til investeringer.  En god kombinasjon av kapitalisme og felleskap!

"

En kapitalistisk tilnærming til samvirkemodellen

"

Vi bygde stein for stein, og etter noen år var vi et tosifret antall ansatte og vi ble gaseller første gang i 2019.  Samtidig var det helt åpenbart at vi ville miste mye av det som vi følte gjorde oss unike om vi bare skulle vokse oss større.  Så vi videreutviklet modellen, og bestemte oss for at vi heller skulle vokse ved å starte nye Vivendeselskaper.  

IMG_1251-687x1030.jpg

Lederbytte.  I 2021 tok Jørgen Ruud over lederrollen i selskapet.  – Jeg kommer fordi jeg har grunnleggende tro på Vivendemodellen. Vivende drives slik et konsulenthus bør være; ansatteid med en transparent og rettferdig lønnsmodell og stor valgfrihet for individet. Dette i kombinasjon med rollen var rett og slett en mulighet og drømmejobb jeg ikke kunne si nei til, forteller Jørgen Ruud.  Tidligere har Jørgen jobbet som konsulent selv, men har også erfaring fra kundesiden og har ledet en IT-avdeling i Storebrand. 

 

Den viktigste erfaringen var imidlertid fra Vivende ett år tidligere: Jørgen ble først ansatt i 2020 for å starte et nytt Vivendeselskap med fokus på prosjektledelse.  -Dessverre kom COVID-19 like etter oppstart, og det å lokke med høy risiko mot høy gevinst ga dårlig gjenklang hos kandidater. Etter 6 måneder sammen ble vi enige om å avslutte prosjektet. Det var ingen såre følelser, sier Jørgen.  Men med denne bakgrunnen var han den perfekte kandidat da tidligere daglig leder Steinar Koffeld skulle over i ny rolle: -Jeg

trengte en som raskt kunne overta det operative ansvaret, og da måtte en kandidat fort forstå både modellen, de ansatte og kundene.  Jørgen var den perfekte kandidat, sier Steinar Koffeld, som nå jobber med utvikling av Vivende og Ansatteid som helhet.  

Et modent, ansatteid selskap I 2023 har Vivende Init blitt 8 år, med 16 ansatte som jobber primært som senior systemutviklere i  digitaliseringsprosjekter i store norske virksomheter.  Alle er godt inne på eiersiden og med Ansatteid som aktiv eier med 34% eierandel.  De fleste ansatte er også eiere i Ansatteid AS, som til sammen er 100% eid av ansatte i selskapene Ansatteid har investert i.   

bottom of page