top of page

Hvordan jobbe som selvstendig utvikler men slippe all bryderiet / Selvstendig sammen i Vivende!

Våren 2015 var vi 5 erfarne systemutviklere som funderte på om ikke det neste naturlige steget ville være å gå selvstendig.  Men usikkerheten rundt oppdragstilfang, administrasjon og kostnader holdt oss tilbake.  I stedet satt vi oss sammen og designet en ny forretningsmodell hvor vi skulle kunne hente det best fra begge verdener - både frihet, fleksibilitet og inntjening som i en freelancer-tilværelse, men med styrken og samholdet ved å være sammen.  Nøkkelelementer i modellen ble provisjonsbasert lønn, smart  forretningsdrift og en eiermodell hvor alle har mulighet til å kunne eie like mye og dermed dele firmaets overskudd.

"

En kapitalistisk tilnærming til samvirkemodellen

"

Vi bygde stein for stein, og etter noen år var vi et tosifret antall ansatte og vi ble gaseller første gang i 2019.  Samtidig var det helt åpenbart at vi ville miste mye av det som vi følte gjorde oss unike om vi bare skulle vokse oss større.  Så vi videreutviklet modellen, og bestemte oss for at vi heller skulle vokse ved å starte nye Vivendeselskaper.  

I 2023 har selskapet blitt 8 år, med 16 ansatte som jobber primært som senior systemutviklere i  digitaliseringsprosjekter i store norske virksomheter.  Alle er godt inne på eiersiden og med Ansatteid som aktiv eier med 34% eierandel.  De fleste ansatte er også eiere i Ansatteid.   

Init eiersits 2023.png
Init resultat -21.png
office
bottom of page