top of page

Hvorfor ansatteierskap? / Det handler om rettferdig forretningsdrift

"

I et Ansatteid-selskap får ingen bli aksjonær uten å være ansatt, men alle ansatte kan bli likestilte aksjonærer.

"

Ansatteid ble etablert da vi oppdaget at selv om Vivendes måte å drive og eie en virksomhet på, er utviklet for IT-konsulenter, bør det i prinsippet kunne fungere like godt for andre tjenesteytende virksomheter, en frisørsalong, et arkitektkontor, en snekkerbedrift eller en rørleggervirksomhet.  For kompetansearbeidere kan Ansatteid-modellen representere en mellomting mellom å være helt selvstendig og «bare» være ansatt. Det finnes titusener som lever av å leie ut hodene sine og kunnskapen sin – alene, i en virksomhet som bare de eier.

Hvis du vil høre mer om avtaleverket, mekanismene, fremgangsmåtene og rutinene som ligger bak vår virksomhet – og finne ut om de kan fungere som et rammeverk for noe du har ønsket å gjøre i din bransje eller nisje, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Vi tror at folks arbeidsmentalitet endres når de får satse litt av sine egne penger inn i selskapet de jobber for og stå ansvarlig for verdiskapningen i bedriften. Det gir de det som på engelsk kalles «skin in the game», og leder til et annet engasjement for bedriftens utvikling. Men man kommer ikke dit ved å sette av en liten andel som de ansatte allernådigst kan få eie, mens et PE-fond eller noen finansakrobater sitter på brorparten og casher inn utbytter.

 

Image by Annie Spratt
bottom of page