top of page

Ofte stilte spørsmål

  • Hvem eier Ansatteid?
    Hver gang et nytt firma skal etableres, inviteres alle som er ansatt i et firma hvor Ansatteid er investert til å bli med på eiersiden gjennom en emisjon for å skaffe til veie risikokapital. Samtidig må alle eiere skrive under aksjonæravtale som forplikter en til å selge aksjene igjen om man på et tidspunkt slutter og går ut av strukturen. På denne måten blir alle selskaper 100% ansatteid.
  • Hvordan tjener Ansatteid penger?
    Alle selskaper Ansatteid er med å utvikle, undertegner en lisensavtale med Ansatteid om bruk av aksjonæravtale, forretningsavtaler osv. Inntektene fra denne dekker Ansatteids utgifter til egen forretningsdrift og forretningsutvikling. I tillegg tjener Ansatteid penger på videresalg av aksjer til ansatte og etterhvert av utbytte fra selskapene. Ansatteids utbyttepolicy er at utbytte fra underliggende selskaper skal utbetales direkte videre til eierne i Ansatteid. Overskudd fra aksjesalg brukes hovedsaklig som risikokapital inn i nye selskaper.
  • Hvilke selskaper vil Ansatteid utvikle fremover?
    Vi tror Ansatteids eiermodell og forretningskunnskap kan brukes innenfor et bredt spekter av bransjer. Men vi tror likevel det er noen kjennetegn på et selskapskonsept som vil fungere. - Enn så lenge har vi ikke kapital nok til å starte opp selskaper som har behov for mye produksjonsutstyr. Det vil være naturlig å fokusere på tjenesteytende industri. - Sentralt i modellen ligger ønsket om en rettferdig fordeling av risiko og gevinst mellom de ansatte, ledere og eiere (som igjen jo er ansatte i vår modell). Dermed vil det være viktig at de ansatte er åpne også for å være med å investere i egen bedrift og ta risiko. - For å minimere risiko er det også mest sannsynlig at vi kommer til å gå inn i eksisterende velfungerende markeder. Mulige områder vi mener Ansatteidmodellen vil fungere godt i inkluderer arkitekter, regnskapstjenester, rådgivende ingeniører, private undervisningstjenester og psykolog og rådgivningstjenester. Og så er vi foreløpig kun lokalisert i Norge :) Jobber du innenfor noen av disse eller ser andre områder hvor modellen vil fungere vil vi gjerne høre fra deg!

Flere spørsmål? Ta kontakt!

bottom of page