top of page

Vivende Encode /  Ansatteierskap også for de i begynnelsen av sin karriere

 -Da jeg ble kjent med Vivende-modellen, syntes jeg at den krysset av i alle boksene for hvordan et konsulentselskap bør være. Jeg digger at 100 % av de ansatte er med som eiere, at 100 % av selskapet er eid av de ansatte, og at alle har like muligheter til eierskap. Samtidig har jeg jobbet med yngre utviklere før, og jeg mente helt klart at det burde være mulig å skape en åpning inn i Vivende-modellen også for denne gruppen.  Dette sier Azhar Iqbal, leder for Vivende Encode AS, selskap nummer tre bygget på Ansatteid AS' modell for eierskap.

Forretningsutvikling i praksis: Etter flere runder med Vivende-gründer og frontfigur Steinar Koffeld, landet de sammen på en intromodell som de mente ville være attraktiv for yngre utviklere, samtidig som prinsippene og filosofien til Ansatteid var ivaretatt. Intromodellen balanserer risiko på en litt annen måte enn for mer erfarne ressurser, og våren 2022 gikk Azhar i gang med å rekruttere kollegaer til det nye selskapet.

Allerede etter et halvt år hadde 4 dyktige talenter kommet seg gjennom nåløyet og var både ansatt og i spennende oppdrag.   Dermed gikk startskuddet for selskapet Vivende Encode og Ansatteids bidrag til oppstart:  -Når et nytt selskap skal opp og stå i vår modell, blir ikke selskapet etablert før det har ansatte og omsetning.  Da vet vi hva som trengs av kapital til for å sikre soliditet og arbeidskapital og risikoen blir kraftig redusert, sier Steinar Koffeld, frontfigur for Ansatteid og Vivende.  -Selv om vi i modellen vår gir ansatte muligheter til allerede fra start å eie en stor del av bedriften, vil kapitalbehovet erfaringsmessig langt overstige det de ansatte ønsker å investere i aksjer.  Det er her Ansatteid spiller en avgjørende rolle.  

"

Ansatteid lukker gapet mellom de enkeltes investeringsevne og behovet for oppstartskapital i et nystartet firma

"

100% Ansatteid Ansatteid er eid av ansatte på tvers av alle firma i modellen og ved oppstart av nye firma, inviteres nye ansatte inn på eiersiden også her.  Dette sprer eierskapet og øker Ansatteids mulighet til å stille risikokapital til rådighet.  Det innebærer også at alle selskaper kan kalle seg 100% ansatteid.

-Det er ordentlig gøy å se at ansatte på tvers av systemet har så stor tro på modellen, fortsetter Steinar.  Da vi skulle gå i gang med Vivende Encode, ble emisjonen i Ansatteid AS kraftig overtegnet, noe som sikret risikokapitalen som var nødvendig med god margin.  Det beviser både at modellen fungerer og at vi har vekstpotensiale fremover.

Selskapet Vivende Encode er nå godt i gang, og består høsten 2023 av seks fremoverlente og dyktige utviklere i tillegg til daglig leder Azhar, som alle eier en stor del av bedriften sin. Planen er å samle ytterligere et dusin personer som blir deleiere på samme vilkår og kan påvirke sin egen hverdag som både eiere og ansatte. Modellen gjør dessuten at de har potensiale til å få veldig god lønn, men vi merker at medeierskapet og den rettferdige modellen faktisk er det aller viktigste for de som hittil er kommet om bord, sier Azhar.

Fremover vil Ansatteid AS gradvis selge ut aksjer til ansatte i selskapet slik at selskapet etter hvert blir primært eid av de ansatte.  Nye som kommer inn, vil over tid kunne eie like mye av selskapet som de som var med å starte, ved at disse i henhold til aksjonæravtalen gradvis må selge seg ned.

Medeierskap gir fleksibilitet  Markus Ragnhildstveit (26) er en av de som er på plass i Vivende Encode. Han bekrefter det Azhar sier om betydningen av de grunnleggende rettferdighetsprinsippene og ansatteierskapet som Vivendemodellen er bygget på.  

-Jeg liker veldig godt prinsippet om at alle ansatte skal eie litt av sin egen arbeidsgiver. I Encode skal vi bare bli rundt 15-18 stykker, og når alle kan ende med like stor eierandel, betyr det at vi alle er i samme båt og at hver og én av oss faktisk har noe vi skulle ha sagt om hvordan selskapet styres, sier Markus.

Foto-Peder-Klingwall-WEBpic-Vivende-ansaattfoto-og-gruppebilder-Azar-17-jan-202323Jan2023_
bottom of page