top of page

Selskapene

Det hele begynte med spørsmålet «hvor blir egentlig pengene av»? Tilbake i 2015 var vi en gjeng IT-konsulenter som alle hadde opplevd det samme.  Vi skapte betydelig større verdi for våre arbeidsgivere enn vi fikk tilbake. Det finnes argumenter for hvorfor det skulle være slik, og noen av dem kunne til en viss grad være fornuftige, men jo mer vi tenkte gjennom det, desto dårligere likte vi det.  Og rettferdig var det i alle fall ikke.

Derfor startet vi Vivende, et rettferdig selskap for erfarne IT-konsulenter, etter en modell hvor alle ansatte får lønn direkte etter hvor mye de selv bringer inn. I Vivende får ingen eie aksjer uten å være ansatt, og alle aksjonærer kan få eie like mye. Mottoet var «Selvstendig sammen», for tanken var å kombinere friheten ved å være selvstendig konsulent med fordelene ved å være en del av et fellesskap.

«Det må være enklere sagt enn gjort», tenker du kanskje? Det var det, men vi har både sagt og gjort det, og etablert en modell for hvordan selskapet vårt eies og drives. Modellen har gjennom årene blitt utviklet og tilpasset etter hvert som vi ble flere.  I 2023 er vi over 40 ansatte i 3 Vivende-selskaper bygd på samme lest, eid av de ansatte og som samarbeider tett. 

Og flere selskaper skal det bli!

bottom of page