top of page

Bærekraftig business, for alle interessenter / Slik gjør vi det

Selv om alt tyder på at reellt ansatteierskap er en veldig god bærebjelke for å lage sunne og gode bedrifter, er ansatteide selskaper få, og stort sett ganske små.  Ansatteid AS har utviklet en modell som gjør det lønnsomt også å utvikle ansatteierskap og har som visjon å gjøre ansatteierskap til den prefererte eierformen for tjenesteytende bedrifter.

Hvordan fungerer modellen?

Ansatteid AS har kunnskap, rammeverk og kapital for å hjelpe nye ansatteide bedrifter på beina og være en god sparringspartner og eier mens selskapet vokser.  Vi ønsker å knytte til oss deg som potensiell entreprenør som ser nytten av det vi tilbyr.  Når et nytt selskap skal utvikles, ser hovedtrekkene i modellen vår ut slik:

  • Kvalifisering av konsept: Sammen med oss utvikles forretningskonseptet.  Hvordan er markedsmulighetene, hva er kritiske suksessfaktorerer.  Hvordan passer Ansatteid-konseptet inn og hva er sjansen for at også Ansatteid tjener på dette?  I vår modell balanseres risiko med inntjening på en åpen og rettferdig måte og med de ansatte med som aktive eiere ligger mye til rette for at ting vil gå bra når man har kommet i gang.  Om vi blir enig om konsept, skriver vi under kontrakt på utvikling og du får jobb som potensiell daglig leder.
     

  • Utvikling av selskapet: Ved underskrift av kontrakt har vi garantert for at vi tror på konseptet og vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg i å bygge opp dette, men du må gjøre selve jobben.  Ansatte (og dermed eiere) skal rekrutteres og forretningen må drives med et mål om lønnsomhet.  Først når gruppen er blitt levedyktig på egen hånd med et sett ansatte og en butikk som går i pluss, blir aksjeselskapet etablert.
     

  • Oppstart og aksjer:  Ved etablering av selskapet beregnes behov for aksjekapital for å håndtere vekstplaner og behov for soliditet så de ansattes lønn kan garanteres.  Ansatteid AS bidrar med risikokapitalen som skal til, og så etableres Ansatteids aksjonærmodell hvor alle ansatte igjen får mulighet til å kjøpe aksjer i selskapet fra Ansatteid.  Selv om Ansatteid på denne måten vil være stor eier i starten av selskapet, vil selskapet gradvis selge ut aksjene til nye og eksisterende aksjonærer over tid, med et langsiktig mål om å eie 34% av aksjene i selskapet.

bottom of page