top of page

Ansatteid AS:

Ansatteierskap satt i system

Ansatteid / Når de som gjør jobben også eier bedriften

Ansatteid AS er et ansatteid investeringsselskap som jobber for at flere bedrifter skal kunne organisere seg slik at de ansatte kan bli medeiere og motta en rettferdig andel av verdiene de skaper.

Vi har gjennom flere år utviklet en modell for eierskap som balanserer ansattes mulighet til å eie med behov for risikokapital.  Dette har vi testet ut i tre bedrifter så langt som har utviklet seg til gode og bærekraftige selskaper i Vivende-systemet.

Vil du vite mer om oss og hvordan vi tenker eierskap?  Eller har du en konkret forretningsidé hvor ansatteierskap kan være en vei videre og det er behov for oppstartskapital?

Ta kontakt med oss!

Modern%2520Design_edited_edited.jpg

Ansatteide selskaper /

Så langt har Ansatteid stått bak utviklingen av tre konsulentselskaper under Vivende-navnet.  Ansatteid jobber nå med oppstart av nye selskaper, både IT-konsulentselskaper under Vivende og andre selskaper med lignende forretningsmodeller.

Vivende er stolte over å ha Norges mest rettferdige konsulentmodell.  Ved utvikling av nye forretningskonsepter, er rettferdighet, transparens og aktivt medarbeidereierskap viktige parametre for Ansatteid.

Kontakt oss
bottom of page